RÄTTSLIGA VARNING

Rättsligt meddelande och användarvillkor
I det här utrymmet kan användaren hitta all information relaterad till de juridiska villkoren som definierar relationerna mellan användare och oss som ansvariga för denna webbplats. Som användare är det viktigt att du känner till dessa villkor innan du fortsätter din navigering. Oasis Banus. Som ansvarig för denna webbplats, förutsätter åtagandet att behandla informationen från våra användare och kunder med fullständiga garantier och uppfyller nationella och europeiska krav som reglerar insamling och användning av våra användares personuppgifter. Denna webbplats överensstämmer därför strikt med GDPR (förordning (EU) 2016/679 om dataskydd) och LSSI-ce-lagen 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets och den elektroniska handelns tjänster

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Dessa Allmänna villkor reglerar användningen (inklusive enbart tillgång) av webbsidor, medlemmar av webbplatsen www.oasisbanus.com inklusive innehåll och tjänster som tillhandahålls på dem. Varje person som kommer åt webben, www.oasisbanus.com ("användare") samtycker till att underkasta sig de Allmänna villkor som gäller vid varje portal www.oasisbanus.com. - herr talman!

ANVÄNDARNAS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER
Användaren informeras, och accepterar, att tillgång till denna webbplats inte innebär, på något sätt, början av en kommersiell relation med www.oasisbanus.com. på detta sätt samtycker användaren till att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll utan att bryta mot gällande lagstiftning, god tro och allmän ordning.
Användningen av webbplatsen är förbjuden, för olagliga eller skadliga ändamål, eller som på något sätt kan orsaka skada eller hindra webbplatsens normala funktion. När det gäller innehållet på denna webbplats är det förbjudet: dess reproduktion, distribution eller modifiering, helt eller delvis, om inte auktoriserad av dess legitima ägare; eventuella överträdelser av leverantörens eller de legitima ägarnas rättigheter; dess användning för kommersiella eller reklamändamål.

I användningen av webben, www.oasisbanus.com Användaren förbinder sig att inte utföra alla handlingar som skulle kunna skada bilden, intressen och rättigheter www.oasisbanus.com eller tredje part eller som kan skada, inaktivera eller överbelastning portalen (ange domän) eller förhindra, på något sätt, den normala användningen av webbplatsen. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att det därför www.oasisbanus.com Det går inte att garantera frånvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i användarens datorsystem (mjukvara och hårdvara) eller i deras elektroniska dokument och filer som finns däri.

SÄKERHETSÅTGÄRD
De personuppgifter som användaren lämnar till www.oasisbanus.com kan lagras i automatiserade databaser eller inte, vars ägande uteslutande motsvarar www.oasisbanus.com, förutsatt att alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som garanterar sekretess, integritet och kvalitet på den information som finns i den i enlighet med bestämmelserna i gällande föreskrifter om dataskydd.

Kommunikationen mellan användarna och www.oasisbanus.com använder en säker kanal, och de överförda data krypteras tack vare https-protokoll, därför garanterar vi de bästa säkerhetsvillkoren så att användarnas sekretess garanteras.

PÅSTÅENDEN
www.oasisbanus.com informerar om att det finns klagomålsformulär tillgängliga för användare och kunder. Användaren kan göra anspråk genom att begära sin ansökningsblankett eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] ange hans namn och efternamn, tjänsten och / eller produkten köpt och ange orsakerna till hans påstående.

Användaren / köparen kan meddela oss om fordran, antingen via e-post till: [email protected], om du vill genom att bifoga följande ansökningsblankett: tjänsten / produkten: förvärvad på dagen: användarnamn: användaradress: användarsignatur( endast om den presenteras på papper): datum: skäl för anspråk:

KONFLIKTLÖSNING PLATTFORM
Om det kan vara av ditt intresse, att lämna in dina påståenden kan du också använda tvistlösningsplattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som finns tillgänglig på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER
Enligt bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i lagen om immateriell äganderätt, reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive dess metod att göra tillgänglig, av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, på något stöd och på något tekniskt sätt, utan tillstånd av www.oasisbanus.com. användaren åtar sig att respektera immateriella och industriella rättigheter som ägs av www.oasisbanus.com. - herr talman!
Användaren vet och accepterar att hela webbplatsen, som innehåller utan begränsning text, programvara, innehåll (inklusive struktur, urval, arrangemang och presentation därav) podcast, fotografier, audiovisuellt material och grafik, är skyddad av varumärken, upphovsrätten och andra legitima rättigheter, i enlighet med internationella fördrag som Spanien är part i och andra äganderätt och lagar i Spanien. Om en användare eller en tredje part anser att det har skett en överträdelse av deras legitima immateriella rättigheter genom införandet av visst innehåll på webben, måste de anmäla nämnda omständigheter till www.oasisbanus.com indikering:
Personuppgifter om den berörda partens innehavare av de rättigheter som påstås ha kränkts, eller ange den representation med vilken han agerar om fordran Presenteras av en annan tredje part än den berörda parten.
Ange det innehåll som skyddas av immateriella rättigheter och deras placering på webben, ackreditering av de immateriella rättigheter som anges och en uttrycklig deklaration där den berörda parten är ansvarig för sanningshalten i den information som lämnas i anmälan.

EXTERNA LÄNKAR
Webbsidor www.oasisbanus.com, kan tillhandahålla länkar till andra egna webbplatser och innehåll som ägs av tredje part. Det enda syftet med länkarna är att ge användaren möjlighet att komma åt dessa länkar. www.oasisbanus.com är under alla omständigheter inte ansvarig för de resultat som kan härledas till användaren för åtkomst till dessa länkar.
Användaren hittar också inom denna webbplats, sidor, kampanjer, affiliate-program som kommer åt användarnas surfvanor för att skapa profiler. Denna information är alltid anonym och användaren är inte identifierad.

Informationen på dessa sponsrade webbplatser eller affiliate länkar är föremål för sekretesspolicy som används på dessa webbplatser och kommer inte att omfattas av denna sekretesspolicy. Därför rekommenderar vi starkt användare att i detalj granska sekretesspolicyn för affiliate-länkar.
Den Användare som har för avsikt att upprätta någon teknisk koppling enheten från sin hemsida till portalen www.oasisbanus.com måste först få skriftligt tillstånd från www.oasisbanus.com inrättandet av länken inte innebär i alla fall att det finns förbindelser mellan www .oasisbanus.com och ägaren till den webbplats där länken är etablerad, eller godtagande eller godkännande av www.oasisbanus.com av dess innehåll eller tjänster.

KOMMENTAR POLITIK
På vår hemsida och kommentarer får berika innehållet och göra förfrågningar. Kommentarer som inte är relaterade till temat för denna webbplats, som inkluderar förtal, klagomål, förolämpningar, personliga attacker eller respektlöshet i allmänhet mot författaren eller andra medlemmar kommer inte att accepteras. Kommentarer som innehåller information som uppenbarligen är vilseledande eller falsk kommer också att raderas, samt kommentarer som innehåller personlig information, till exempel privata adresser eller telefonnummer som bryter mot vår dataskyddspolicy.
De kommentarer som skapats endast för marknadsföringsändamål av en webb, person eller grupp och allt som kan betraktas som spam i allmänhet kommer också att avvisas.
Anonyma kommentarer är inte tillåtna, liksom de som görs av samma person med olika smeknamn. De kommentarer som försöker tvinga en debatt eller ta ställning till en annan användare kommer inte att övervägas.

UTESLUTNING AV GARANTIER OCH ANSVAR
Leverantören beviljar inte någon garanti och ansvarar inte heller för skador av något slag som kan orsaka:

Bristen på tillgänglighet, underhåll och effektiv drift av webbplatsen, eller dess tjänster och innehåll;
Förekomsten av virus, skadliga eller skadliga program i innehållet;
Olaglig, försumlig, bedräglig eller motsatt användning av detta rättsliga meddelande;
Bristen på laglighet, kvalitet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet av de tjänster som tillhandahålls av tredje part och görs tillgängliga för användare på webbplatsen.
Leverantören är under inga omständigheter ansvarig för skador som kan uppstå på grund av olaglig eller felaktig användning av denna webbplats.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
I allmänhet är relationerna mellan www.oasisbanus.com med användare av sina telematiktjänster, som finns på denna webbplats är föremål för spansk lagstiftning och jurisdiktion och domstolar.

KONTAKT
I händelse av att någon användare har några frågor om dessa rättsliga villkor eller några kommentarer om www.oasisbanus.com portal, vänligen kontakta [email protected]

På uppdrag av laget som bildar Oasis Banus tackar vi dig för den tid som spenderas med att läsa detta juridiska meddelande.

© OASIS BANUS 2020 - Alla rättigheter förbehållna | Av CousinoApps